აირჩიე შენზე მორგებული პაკეტი!

კერნელის ყველა პაკეტს აქვს შემდეგი თვისებები:

  • შეუზღუდავი კლიენტები
  • საერთო რეპორტი
  • შეუზღუდავი პროდუქტები
  • ინვოისების არქივი
  • საგადასახადო და ფინანსური კალკუალტორები
  • მონაცემების ექსპორტის ფუნქცია